ĐIỀU HÒA CASPER 1 CHIỀU 24000BTU EC - 24TL22

Mã sản phẩm:EC - 24TL22

Hãng sản xuất: CASPER

Thuong hiệu:  CASPER

Mô tả:

Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU EC - 24TL22

GIÁ: LIENHE

Kích thước:
Chất liệu:
Hỏi về sản phẩm

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU 24000BTU EH - 24TL22

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU 24000BTU EH - 24TL22

Mã sản phẩm: EH - 24TL22

CASPER

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU 18000BTU EH - 18TL22

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU 18000BTU EH - 18TL22

Mã sản phẩm: EH - 18TL22

CASPER

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU 12000BTU EH - 12TL22

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU 12000BTU EH - 12TL22

Mã sản phẩm: EH - 12TL22

CASPER

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU 9000BTU EH - 09TL22

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU 9000BTU EH - 09TL22

Mã sản phẩm: EH - 09TL22

CASPER

Chí cường