ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU INVERTER 24000BTU GH24TL32

Mã sản phẩm:GH24TL32

Hãng sản xuất: CASPER

Thuong hiệu:  CASPER

Mô tả:

Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 24000BTU GH24TL32

GIÁ: LIENHE

Kích thước:
Chất liệu:
Hỏi về sản phẩm

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU INVERTER 18000BTU GH18TL32

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU INVERTER 18000BTU GH18TL32

Mã sản phẩm: GH18TL32

CASPER

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU INVERTER 12000BTU GH12TL22

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU INVERTER 12000BTU GH12TL22

Mã sản phẩm: GH12TL22

CASPER

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU INVERTER 9000BTU GH09TL22

ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU INVERTER 9000BTU GH09TL22

Mã sản phẩm: GH09TL22

CASPER

ĐIỀU HÒA CASPER 1 CHIỀU INVERTER 24000BTU GC24TL32

ĐIỀU HÒA CASPER 1 CHIỀU INVERTER 24000BTU GC24TL32

Mã sản phẩm: GC24TL32

CASPER

Chí cường